Skrimshire: Je příliš pozdě?

Čtu knížku Time to Act (SPCK: 2020)[1] a hodně mě oslovila esej badatele a aktivistu Stefana Skrimshira[2] “Is it too late?” (Je příliš pozdě?)[3] Pojednává o stávající situaci, kdy lidé, kteří vnímají klimatickou a ekologickou krizi nahlížejí na ní v binární opozici je pozdě – není pozdě (s tím něco udělat). Autor rozvádí, proč takový postoj není zcela adekvátní, zejména z pohledu víry.

Jazyk klimatického hnutí “se vždy zaměřoval na časové horizonty pro podniknutí nutných činů, nebo na hranice, které nesmí být překročeny. Bylo nám řečeno, že máme “ještě deset let” [už několikrát předtím.]”[4] Mike Hulme nabídl pro tento jev termín “kultura deadline-ismu”. Máme na nutné mitigační a adaptační opatření ještě deset let, dvanáct let, do roku 2035, nebo do roku 2050? Tento narativ jsem často používal bohužel sám. Mluvíme o našem přežití, ale přistupujeme k lidskému druhu jako k abstrakci, […] “jakoby na miliony lidí a jiná stvoření katastrofická změna klimatu a násilí vymírání nedopadaly již dnes.”[5]

Skrimshire prosazuje že naše péče, soucit a činy by neměli vycházet z různých typu jistot, scénářů a prognóz, ale z hluboké víry v spravedlivý a zdravý svět. Zkušenost křesťanů, ale i jiných konfesí ukazují i jiný typ možného závazku: “možná už je příliš pozdě zastavit některé katastrofální budoucí scénáře, a pro některé konkrétní situace ve světě již není budoucnost. Přesně v tomhle kontextu jsou křesťané vyzvání, aby jednali, a svým jednáním odmítali přijmout beznaděj.”[6]

Naše úkoly? “[P]rokazovat solidaritu lidem, kteří trpí víc než my, ukončit nebo zpomalit naše akty násilí vůči Zemi, pomáhat nám i ostatním truchlit nad tím co již bylo ztraceno, bojovat pro spravedlivější přechod k bezuhlíkovému světu.” Kdy se máme pustit do práce? “Doba příhodná” k jednání, jak praví Pavlův druhý dopis Korinťanům, je vždycky teď. [7]

Obložka

—————————————-
[1] Society for Promoting Christian Knowledge, https://spckpublishing.co.uk/about-us
[2] Stefan Skrimshire je docent na Univerzitě v Leedsu, je badatel tématu klimatického aktivizmu
[3] Skimshire, S. “Is it too late?” Jeremy Williams (Ed.) Time to Act: A Resource Book by the Christians in Extinction Rebellion. (SPCK 2020) S. 95-101. Kniha k objednání zde: https://spckpublishing.co.uk/time-to-act. Můžu taky zapůjčit můj výtisk.
[4] Skrimshire, S.95
[5] Skrimshire, S. 96
[6] Skrimshire, S. 98
[7] Skrimshire, S. 101, a 2 Kor 6,2-3