Finch Summer Camp je letní příměstský tábor pro děti od 5 do 15 let, které by denně chtěly strávit 5-6 hodin s vrstevníky v Praze, mluvit anglicky a naučit se nová anglická slovíčka 👩‍🎓.

Tábor je koncipovaný pro cca 10-15 dětí a povedou ho Radek Hýl a Vali Třebická, oba s mnohaletou zkušeností výuky angličtiny. Děti se budou moci poznat navzájem, mluvit o svých koníčcích a učit se jeden od druhého. Kromě angličtiny se zaměříme také na environmentální témata. Budeme společně objevovat, jak vnímáme přírodu, jaký je náš vztah k našemu prostředí a jak to celé zapadá do konceptu města.


KDY?
Od pondělí 15. srpna do pátku 19. srpna 📅 vždy odpoledne od 13 h do 18 h, případně 19 h,  kdyby rodiče potřebovali vyzvednout později

KDE?
Sraz a odevzdání děti vždy na metru C, stanice “Nádraží Holešovice” 🚇 před mekáčem.

CO BUDEME DĚLAT?
Hrát ve Stromovce 🌳, poznávat komunitní zahradu na Císařském ostrově, trávit odpoledne v zoo 🐆, prohlížet si galerií DOX 🗿, tvořit spolu v Kampusu Hybernská 🎨 aj.
(Konkrétní program se vytváří.)

KOLIK TO STOJÍ?
Cena je 3 000 Kč za dítě 💰. V ceně jsou zahrnuty vstupy do zoo a muzeí, sušenky, pití, jízdenky pro MHD a samozřejmě i práce Vali a Radka pro přípravu tábora a doprovázení dětí.

CHTĚL/A BYCH PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ. CO MÁM UDĚLAT?

Pro registraci je potřeba vyplnit registrační formulář níže a do pěti pracovních dnů zaslat zálohu 600 Kč za dítě na účet 670100-2215668947/6210, popis platby “Finch Summer Camp 2022”. Vaši registraci vám po zaslání zálohy potvrdíme emailem/telefonátem. Zbytek platby, tedy 2 400 Kč za dítě, je možno poslat až na začátku tábora, nejpozději, prosím, do 19. 8.


Pro enviromentální složku aktivit bereme inspiraci z těchto zdrojů:

Dolan, A. (Ed.). Teaching Climate Change in Primary Schools. Abingdon: Routledge, 2021.
Mathismoen O. & Jordahlová J. Zelená (se) Země: O přírodě, ekologii a tak. Praha: Argo, 2021.
Scharmacher-Schreiber K. & Marian S. Jak se vyznat v klimatu. Praha: Portál, 2020.
Steinlein C. & Scheier M. Bez vody to nejde!. Praha: Portál, 2021.Těšíme se na vás! = We can’t wait to meet you!

Radek & Vali