angličtina jako služba, procházky s angličtinou, integrální ekologie


O MNĚ
Jsem lektor angličtiny a nabízím komplexní doprovázení klientek a klientů. Už rok rozvíjím výuku během chůze v městském prostředí “Procházky s angličtinou”. Mám desetiletou zkušenost s výukou individuálních, firemních kurzů. Nabízím integrální přístup ke vzdělávání zaměřený na individuální potřeby. Snažím se o udržitelnost a snížený ekologické stopy procesů, které využívám. Rád podpořím aktivně vaše projekty na poli udržitelnosti, cirkulární ekonomiky a mitigace dopadu klimatické krize.


KONTAKT
telefon: 245 501 520 (jen telefonáty)
LinkedIn: www.linkedin.com/in/radoslavhyl
rezervace schůzky: https://calendly.com/hyl-finch


VIZE SPOLUPRÁCE

ŽIVOTASCHOPNOST

Pro mě je životaschopnost denní snažení – během setkávání s klientkami a klienty i mimo ně – o zajišťování kvality našich životů. Chci vytvářet bezpečné prostředí pro spolupráci a interakci. Negativní vlivy, např. stres, únava, narušené vztahy, finanční nestabilita, dopad ekologické a klimatické krize jsou vnímány v jejich komplexnosti a často si je při naší práci uvědomujeme. Spolu budujeme nové udržitelné a regenerativní systémy a podporujeme se vzájemně v našich projektech. Finanční aspekty spolupráce řešíme robustním a předvídatelným systémem, který se zaměřuje na vytváření hodnot a zajišťování bezpečí.

PÉČE

Péče v mém chápaní vychází z hloubky empatie a lásky. Umíme jasně vyjádřit své potřeby a hledat jejich naplnění. Vnímáme svá těla a své rozpoložení, tak aby nám to poskytovalo úrodnou půdu pro vzdělávání a rozvoj naší osobnosti. Známe své silné stránky i nedostatky a uvědoměle s nimi pracujeme, přičemž se snažíme rozvíjet v sobě to, v čem vynikáme, a méně se zaměřujeme na opravu našich chyb. Jsme si vědomi, že jsme obyvateli naší krásné planety a že potřebujeme o tento náš společný domov pečovat. Uvědomujeme si svou ekologickou stopu, zavádíme mitigační opatření a oslavujeme naše bytí na Zemi. Jako nástroje nám k tomu slouží láskyplná konverzace, procházky, projevy solidarity, péče o důstojný život všech v naší komunitě apod.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání definuji jako neutuchající vášeň pro zlepšování komunikace, přístupu k informacím a jejich správné využití. Učíme se vycházet z naši komfortní zóny. Vzdělávání je tak přímo napojeno na náš rozvoj – osobní, profesní i komunitní. Vzděláváním přetváříme krátkodobá, neurčitá a neúplná řešení v dlouhodobá, stabilní a funkční řešení. Pro angličtinu to znamená, že máme funkční pohotovou slovní zásobu, orientujeme se v potřebné gramatice, při čtení vidíme souvislosti, nuance a dokážeme si najít kvalitní zdroje. Máme funkční systém zaznamenávání si a učení se poznatků, aby byly lehce a pohotově dostupné. Můžeme tak seběvědomě fungovat během důležitých prezentací, pohovorů, obhajobě postupu v týmu, brainstormingu.