ŽIVOTASCHOPNOST

Životaschopnost pro mě znamená denně usilovat o zajištění kvality našich životů (jak při setkáních s klientkami či klienty, tak mimo ně). Chci vytvářet bezpečné prostředí pro interakci a spolupráci. Negativní vlivy (např. stres, únava, narušené vztahy, finanční nestabilita, dopad ekologické a klimatické krize) vnímáme v jejich komplexnosti a často si je při naší práci uvědomujeme. Budujeme spolu nové udržitelné a regenerativní systémy a vzájemně se podporujeme v našich projektech. Finanční aspekty spolupráce řešíme komplexním a předvídatelným systémem, který se zaměřuje na vytváření hodnot a zajišťování bezpečí.

PÉČE

V mém pojetí vychází péče z hluboké empatie a lásky. Jsme schopni jasně vyjádřit své potřeby a hledat jejich naplnění. Vnímáme svá těla a svá naladění tak, aby nám poskytovala úrodnou půdu pro vzdělávání a rozvoj naší osobnosti. Známe své silné stránky i nedostatky a uvědoměle s nimi pracujeme, přičemž posilujeme a rozvíjíme to, v čem vynikáme, a o něco méně pozornosti věnujeme opravě našich chyb. Uvědomujeme si, že bez prosperující Země nebudeme prosperovat ani my, a proto o naši planetu s láskou pečujeme a všemi silami pracujeme na zachování našeho „společného domova“. Chápeme význam své ekologické stopy, zavádíme zmírňující opatření a oslavujeme naše bytí na Zemi. Jako nástroje nám k tomu poslouží láskyplná konverzace, procházky, projevy solidarity, péče o důstojný život všech v naší komunitě apod.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání definuji jako neutuchající vášeň pro zlepšování komunikace, přístupu k informacím a jejich správného využití. Učíme se vycházet z naší komfortní zóny. Vzdělávání je tak přímo napojeno na náš rozvoj - osobní, profesní i komunitní. Vzděláváním přetváříme krátkodobá, neurčitá a neúplná řešení v dlouhodobá, stabilní a funkční řešení. V angličtině to pak znamená, že máme pohotovou, funkční slovní zásobu, orientujeme se v potřebné gramatice, při čtení vidíme souvislosti, nuance a dokážeme si najít kvalitní zdroje. Máme funkční systém zaznamenávání a učení se poznatků, aby byly snadno a rychle dostupné. Můžeme tak sebevědomě fungovat během důležitých prezentací, hovorů, obhajob postupů v týmu či brainstormingu.