životaschopnost | péče | vzdělávání

Angličtina jako služba

Angličtina v galerii

Rádi rozmlouváte o obrazech v klidném prostředí některé z pražských galerii? A pořád na to nemáte čas? To se může změnit, když si u mě předplatíte #anglictinajakosluzba. Moje klientka je účetní …

Cykloangličtina?

Cykloangličtina? 🚴‍♂️ I tohle je součást mého produktu “angličtina jako služba”, #anglictinajakosluzba. Moje klientka má tento měsíc “challenge”: každý den musí ujet dvacet kilometrů na kole! Proto jsme včera měli …

Doporučené peněžní hodnocení

Ceník

Angličtina jako služba

900 Kč / 60 min
  • komplexní doprovázení, dlouhodobý záměr na vzdělávání a péči, flexibilní způsob setkávání - osobní, online, procházky, přístup k privátní studijní komunitě, Emergency English

Procházky s angličtinou

800 Kč / 60 min
  • procházka ve Stromovce či jinde v Praze, záměr na mluvenou angličtinu, možnost vyvenčit psa, dát si kafe, zpětná vazba a nové slovíčka na místě a do emailu

Tlumočení

200 Kč / 15 min
  • návštěva úřadu, pomoc s vyplnění dokumentů, povolení k pobytu, překlad na akcích, konferencích, workshopech
Kdo jsme?

O nás

Hélène Hýlová

výuka francouzštiny, překlady (na rodičovské)

Radoslav Hýl

angličtina jako služba, procházky s angličtinou, integrální ekologie