Dlouhá, podmínkové věty

Senzam různých podmínkových vět, které jsme si řekli s Janou.
———-

1. If my grass  _________, I would feel sorry.

 
 
 

2. If I _____ my 10.51 train, I will wait 30 minutes for the next one.

 
 
 

Question 1 of 2