Moška, sloveso “být” v přítomném čase

Františku, procvič použití slovesa "být" (am, is, are) v přítomném čase.
Piš přímo do rámečků.

-------------------

1. How ______ you?

2. It ______ a happy day!

3. You _____ my friend.

4. Vláďa _____ hungry.

5. They _____ the best colleagues in the world.

6. I ______ late today. Sorry.

7. We _____ very happy to meet you.