Test Nela Pokorná

Slovní zásoba a jazykové poznatky z 2. lekce učebnice Business Result Starter (2nd ed.).


 

_____ my card. (= Tady máte moji vizitku.)

_______, Anna?  (= Odkud jste, Anno?)

Hello. Is Simone _____? (= Dobrý den. Je tam Simona?)
No, she isn't. She's not in the office.
Is your company in Frankfurt?
Yes, ________.
  (= Ano, je.)
__________ office (= centrála společnosti)
Hello. Sara speaking.Hi. Is Loic there?Yes, ______. One moment. (= Ano, jistě. Okamžik.)
Thanks.

0 words typed

__________ card (= vizitka)
Is _____ Lucas? (= Mluvím s Lukasem?)
Hello. ________ František. (= Dobrý den, tady František.)

_____ KLM 214 is ready for boarding. (= Let KLM 214 je připraven k odbavení.)

František, what's your phone number?
It's seven two ______ / six ______ one / two six nine.(Jak se řekne anglicky nula?)
Good afternoon. Can I ________  to Regis please?  (= Dobrý den. Můžu mluvit s Regisem?)
_____ me the project, please. (= Ukažte mi prosím projekt.)

Hello. František, _______. (= Dobrý den, u telefonu František.)