Business Result Starter, Unit 1

Slovní zásoba a jazykové poznatky z 1. lekce učebnice Business Result Starter (2nd ed.).


 

Good afternoon. Can ________  to Regis please?  (= Dobrý den. Můžu mluvit s Regisem?)
Hello. Sara speaking.
Hi. Is Loic there?
Yes, ______. One moment. (= Ano, jistě. Okamžik.)
Thanks.

0 words typed

__________ card (= vizitka)
Hello. Is Simone _____? (= Dobrý den. Je tam Simona?)
No, she isn't. She's not in the office.
ukázat (Přelož to angličtiny!)

_____ my card. (= Tady máte moji vizitku.)

I work _______ In Point. (= Jaká předložka chybí?)
__________ office (= centrála společnosti)