Business Result Starter, Unit 1

Slovní zásoba a jazykové poznatky z 1. lekce učebnice Business Result Starter (2nd ed.).


 

__________ card (= vizitka)
Hello. Sara speaking.
Hi. Is Loic there?
Yes, ______. One moment. (= Ano, jistě. Okamžik.)
Thanks.

0 words typed

__________ office (= centrála společnosti)
I work _______ In Point. (= Jaká předložka chybí?)
Good afternoon. Can ________  to Regis please?  (= Dobrý den. Můžu mluvit s Regisem?)
_____ my card. (= Tady máte moji vizitku.)

ukázat (Přelož to angličtiny!)

Hello. Is Simone _____? (= Dobrý den. Je tam Simona?)
No, she isn't. She's not in the office.