Hodnoty
ŽIVOTASCHOPNOST

Budování laskavého, bezpečného a životodárného společenství.


PÉČE

Citlivé naslouchání potřebám druhých a vnímavost vůči přírodě.


VZDĚLÁVÁNÍ

Celostný rozvoj, dialog a schopnost aktivně komunikovat.