Koncept spolupráce

a)

Své předplacené minuty – např. 240, 180, 120 za měsíc – využíváte jakkoliv – ať už v podobě osobního setkání (v práci, kavárně či na procházkách), na korektury a překlady, telefonáty, nebo pro nepravidelnou práci na dálku.

b)

Předplacený čas v měsíci se používá flexibilním způsobem. Je pouze na klientce/klientovi, jak jej chce využít a v jaké intenzitě. V případě nevyčerpání 100 % předplaceného času se daný čas dá využít do konce kvartálu. .

c)

Finch (Radek) vám pravidelně a zdarma poskytuje materiály (knihu, pracovní sešit) – stejně tak si můžete o potřebné dokumenty sami požádat.

d)

Získáte přístup zdarma ke Klientské sekci – zde se nachází online prostředí pro interakci a samostudium mimo osobní setkání, databáze jazykových poznatků, studijní tipy, užitečné odkazy na webové zdroje.

e)

Dostanete možnost zúčastnit se neformálního setkání zdarma s dalšími klienty a klientkami – díky tomu se vám naskytne příležitost pro využití nabytých poznatků z angličtiny a propojení se s dalšími lidmi, kteří se stejně jako vy vzdělávají.

f)

Emergency English – jedná se o krátkou konzultaci, první pomoc s e-mailem, prezentací, krátkým překladem, přípravou na test apod. Můžete objednat přes rezervační nástroj.

g)

Pokusíme se scházet i častěji, nad rámec domluveného rozsahu, abychom budovali rezervu pro případ nemoci či letní dovolené – díky tomu můžete získat dlouhodobou spolupráci za výhodnější cenu.

h)

Setkání můžete zrušit i 5 minut předem, neexistuje tedy pozdě zrušená hodina, počítají se pouze odpracované minuty, přehled odpracovaných minut dostáváte pravidelně na e-mail.

i)

Klientka/klient může časem definovat i jinou potřebu (jiný koncept spolupráce), která ještě nebyla koncipována. Angličtina jako služba je organický projekt a vyvíjí se spolu s vámi.

j)

Díky této službě se budete nepřímo podílet na péči o náš společný domov (= životní prostředí) a udržitelnou obnovu Česka prostřednictvím Radkovy dobrovolnické práce.

ŽIVOTASCHOPNOST

Životaschopnost pro mě znamená denně usilovat o zajištění kvality našich životů (jak při setkáních s klientkami či klienty, tak mimo ně). Chci vytvářet bezpečné prostředí pro interakci a spolupráci. Negativní vlivy (např. stres, únava, narušené vztahy, finanční nestabilita, dopad ekologické a klimatické krize) vnímáme v jejich komplexnosti a často si je při naší práci uvědomujeme. Budujeme spolu nové udržitelné a regenerativní systémy a vzájemně se podporujeme v našich projektech. Finanční aspekty spolupráce řešíme komplexním a předvídatelným systémem, který se zaměřuje na vytváření hodnot a zajišťování bezpečí.

PÉČE

V mém pojetí vychází péče z hluboké empatie a lásky. Jsme schopni jasně vyjádřit své potřeby a hledat jejich naplnění. Vnímáme svá těla a svá naladění tak, aby nám poskytovala úrodnou půdu pro vzdělávání a rozvoj naší osobnosti. Známe své silné stránky i nedostatky a uvědoměle s nimi pracujeme, přičemž posilujeme a rozvíjíme to, v čem vynikáme, a o něco méně pozornosti věnujeme opravě našich chyb. Uvědomujeme si, že bez prosperující Země nebudeme prosperovat ani my, a proto o naši planetu s láskou pečujeme a všemi silami pracujeme na zachování našeho „společného domova“. Chápeme význam své ekologické stopy, zavádíme zmírňující opatření a oslavujeme naše bytí na Zemi. Jako nástroje nám k tomu poslouží láskyplná konverzace, procházky, projevy solidarity, péče o důstojný život všech v naší komunitě apod.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání definuji jako neutuchající vášeň pro zlepšování komunikace, přístupu k informacím a jejich správného využití. Učíme se vycházet z naší komfortní zóny. Vzdělávání je tak přímo napojeno na náš rozvoj – osobní, profesní i komunitní. Vzděláváním přetváříme krátkodobá, neurčitá a neúplná řešení v dlouhodobá, stabilní a funkční řešení. V angličtině to pak znamená, že máme pohotovou, funkční slovní zásobu, orientujeme se v potřebné gramatice, při čtení vidíme souvislosti, nuance a dokážeme si najít kvalitní zdroje. Máme funkční systém zaznamenávání a učení se poznatků, aby byly snadno a rychle dostupné. Můžeme tak sebevědomě fungovat během důležitých prezentací, hovorů, obhajob postupů v týmu či brainstormingu.