Slovní zásoba spojená z vedrem a jak se držet v chládku

1. How do you keep ______ during the summer?

 
 

Question 1 of 1