Doprovázím klientky a klienty na jejich cestě angličtinou. Nabízím pravidelné osobní i online setkávání s různou četnosti, kvalitní mix studijních pomůcek a udržitelný koncept spolupráce.