Doprovázíme klientky a klienty na jejich cestě angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pravidelné osobní i online setkávání s různou četnosti, a kvalitní mix studijních pomůcek a nástrojů.