výuka francouzštiny, překlady (na rodičovské)

Mezi 2006 a 2012 bakalařské a magisterské studium němčiny a češtiny na Sorbonně (Université Paris IV), specializace Literatura a umění Střední Evropy. Účast na různých překladatelských ateliérech a seminářích (češtiny a němčiny) na Sorbonně. V roce 2010, studijní pobyt v Praze, kurzy češtiny na Ústavu bohemistických studií, FFUK.

Po přijezdu do Prahy v roce 2010, individuální a skupinová výuka francouzštiny v jazykové škole James Cook Languages a Skřivánek. Překlady a korektury na volné noze.

Životopis CZŽivotopis EN